O nama

Naši ciljevi su promicanje društvenog poduzetništva i jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva) te unapredenje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada (nezaposlene osobe sinvaliditetom, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, članovi smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata, mladi, žene, pripadnici romske nacionalne manjine).
Preuzmi statut

Djelatnosti kojima ostvarujemo ciljeve.

Organiziranje edukativnih radionica, predavanja, tečajeva i okruglih stolova te osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva.

Umrežavanje društvenih poduzetnika na Iokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini radi razmjene znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU.

Osnivanje tematskih skupina za suradnju i razmjenu dobrih praksi.

Suradnja s drugim sličnim organizacijama u zemlji i svijetu.

Kreiranje, izdavanje i distribucija edukativnih materijala.

Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim kongresima i radionicama.

Promocija društvenog poduzetništva u sredstvima javnog priopćavanja.

Informiranje članova o ostvarenim rezultatima.